Dr Igor Stamenković

  • Prirodno-matematički fakultet

Dr Igor Stamenković, vanredni je profesor na Katedri za turizam, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, na PMF-u Novom Sadu. Napisao je nekoliko publikacija iz oblasti turizma događaja, kulturnog i religijskog turizma. Objavio je preko 150 naučnih radova u renomiranim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Predaje na Univerzitetu u Beogradu, na master interdisciplinarnom programu: Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama. Više od sedamdeset puta bio je mentor za izradu diplomskih i master radova. Aktivno je učestvovao u pisanju i realizaciji mnogobrojnih pokrajinskih, nacionalnih i međunarodnih projekata (IPA, SEE, Interreg) iz oblasti kulturnog i ruralnog turizma, održivog razvoja a i ljudskih prava u okviru civilnog sektora. Tokom poslednjih osamnaest godina učestvovao je kao član organizacionog i naučnog odbora u realizaciji preko 50 kongresa, konferencija I sajmova. Kao predavač učestvovao je na brojnim radionicama, seminarima i treninzima širom Srbije u cilju edukacije pružalaca turističkih usluga. Bio je član Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada i Turističke organizacije Vojvodine a trenutno je član Upravnog odbora Fondacije – Evropska prestonica kulture Novi Sad 2022. Jedan je od suosnivača Regionalnog sajma omladinskog turizma Youth Fair. Osam godina bio je saradnik muzičkog festivala Egzit. Kao sertifikovani NLP trener i coach profesionalno se bavi obukama iz oblasti komunikacije i coaching-a.

Sessions