Manuela Hrvatin

  • interpretator kulturne i prirodne baštine, nacionalni koordinator za Hrvatsku, Evropskog udruženja INTERPRET EUROPE

Manuela Hrvatin je sertifikovani interpretator baštine (INTERPRET EUROPE udruženja), i nacionalna koordinatorka interpretatora baštine za Republiku Hrvatsku te vlasnica obrta HEREDO za savetovanje u području interpretacije i valorizacije kulturne baštine. 

Voditeljka je kolegija Praktikum za studente Kulture i turizma pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a predaje i na postdiplomskom specijalističkom studiju o projektnom menadžmentu i EU fondovima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Veliko iskustvo je stekla radeći u Istarskoj županiji kao koordinator INTERREG projekata Istarske županije u razdoblju od 2002. do 2010. godine, a posebice u području INTERREG CBC (SLO-HR) programa. Bila je i viša savjetnica za međunarodnu suradnju i europske poslove od 2010. do 2014. godine te inicijatorica i voditeljica višestruko nagrađivanog projekta Istra Inspirit (kulturni i doživljajni turizam) od 2012. do 2016. godine.

Od 2016. godine radila je u Udruzi Istra Inspirit kao koordinator živuće povijesti (living history) na projektu KulTERRA – revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa (ERDF). U isto vrijeme, od 2016. godine, radila je i u Općini Vrsar kao konzultantica za EU projekte i voditeljica projekta ENJOYHERITAGE (INTERREG V, SLO-EN) – spoja kulturne i prirodne baštine. Kandidira te uspješno biva odobren projekt KLIM (ERDF) za novi Znanstveno edukacijski centar u šumi Kontija (Općina Vrsar).

Radila je i na Europskom socijalnom fondu RUDNICI BAŠTINE za ranjive skupine u cilju dobivanja certifikata u e-knjižicu – interpretatori baštine.

Zadnje dvije godine bavi se osmišljavanjem i provođenjem idejnih rješenja interpretacijskih centara (od Istre, do Malinske i Novalje…) s ekipom stručnjaka a neformalno se zovu EQUIPA. 

Predaje širom svijeta na temu storytellinga u turizmu i kulturnog turizma od ideje do realizacije.

Završila je magisterij europskih studija putem Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske na Institutu europskih studija „ALCIDE DE GASPERI“.   

Proputovala je preko 90 zemalja svijeta. 

Sessions