Tijana Maljković

 • Sekretar Udruženja za turizam u Privrednoj komori Srbije

Nov ’08 -Decembar ’13 Marketing menadžerGlob Metropoliten Tours Lufthansa City Center

 • Odgovorna za planiranje, koordinaciju i praćenje svih promotivnih aktivnosti.
 • Snažna uključenost u incoming sektor, razvoj novih proizvoda za Beograd i Srbiju kao destinaciju,
 • Aktivno učešće na svim sajmovima na kojima se Srbija promoviše širom sveta
 • Zadužena za korporativne klijente, odnos sa njima i širenje prodajne mreže u zemlji.

 

Dec ’13 – jun’14 Pomoćnik za turizamSekretarijat za privredu, Gradska uprava Beograda

 • Izrada i implementacija nove gradske uprave, propisa, politike i ciljeva.
 • Izrada novog brenda Beograda za građane i turiste.

 

Jul’14 – Dec ’14 Pomoćnik za turizam i razvoj MSP -Sekretarijat za privredu, Gradska uprava Beograd

 • Odgovorna za sve promotivne aktivnosti uključujući MICE, turističkih i kulturnih proizvoda pozicioniranih od strane Turističke organizacije Beograda.
 • Promotivne aktivnosti subvencija za privatni sektor, organizovanje besplatnih edukativnih radionica

sa sponzorima i Privrednom komorom za početnike, žensko preduzetništvo itd.

 • Izvodi posebne projekte – proslava Nove godine, Beogradska zima, Beer Fest, Exit festival, evropska i Svetska prvenstva itd.

 

 1. decembar – jul 2016. Sekretar za privredu Grada Beograda – Gradska uprava Beograda

 

 • Koordinacija pravnih, finansijskih i promotivnih aktivnosti, budžetiranja i programa na godišnjem i mesečnom nivou
 • Iniciranje i izmena zakona, propisa, obaveza i poreza u cilju povećanja nivoa zapošljavanje u gradu, veća primanja za privatni sektor i povećanje atraktivnosti i vidljivosti Beograd kao investiciona destinacija.
 • Organizovanje svih manifestacija, velikih i malih tribina, proslava, događaja od velikog značaja za grada i zemlje u sektorima diplomatije, biznisa, politike, sporta, kulture i turizma.
 • Aktivno učešće sa konkretnim ciljevima u Gradskom veću za zapošljavanje (formirano decembra 2014.), Gradski savet za rodnu ravnopravnost (formiran novembra 2015.), Organizacioni odbori za Ekspo 2015, OSCE 2015, Samit gradonačelnika Jugoistočne Evrope, Samit Republike Kine i 16 lidera Centralne i istočne Evrope, Beogradski investicioni dani, Prvi direktni let Air Srbije za Njujork, Dani Beograda u Minsku itd.
 • Snažan uticaj na programe i projekte Turističke organizacije Beograda i Srbije u vezi sa svim promotivnim aktivnostima, povećanje broja domaćih i stranih turista, vidljivost turističkih proizvoda na insotranim tržištima i međunarodnim sajmovima.

 

 1. decembar – april 2017. Savetnik generalnog direktora, Sektor za usluge – Privredna komora Srbije

 

 • Koordinacija svih sektora uključujući: transport; trgovina; turizam; kreativna industrija; bankarstvo i osiguranje; komunalne delatnosti; TO; stručne, naučne i tehničke delatnosti; i privatno obezbeđenje. Kreiranje budžeta, plana i saradnja sa privatnim sektorom. 
 • Pozicioniranje Komore kao najvažnije i neizbežne veze između privatnog sektora i pravnih lica, ministarstava, lokalnih vlasti i vlade. 
 • Poboljšanje imidža i uloge Komore u realnom poslovnom životu, te svakodnevni kontakt sa ključnim članovima iz svih sektora.

 

Sekretar Udruženja za turizam – Privredna komora Srbije od 17.05.

 • Koordinacija svih sektora u turističkom savezu: turističke agencije; hoteli; hosteli i privatni

smeštaj; industrija događaja; spa i wellness; nautički turizam; seoski turizam.

 • Poboljšanje odnosa i veze sa svim zainteresovanim stranama.
 • Uključivanje poljoprivrede i drugih privrednih grana u strukturu turističke privrede.
 • Tesna saradnja sa sektorom nutritivnih dobara, trgovine, energetike i industrije zbog značaja za održivi razvoj, očuvanje životne sredine i ekologije.
 • Pokretanje ključnih tema za turističku privredu: aktivno suzbijanje sive ekonomije u sektoru turizma;

poboljšanje vidljivosti sajmova turizma u zemlji, formiranje radne grupe pri Ministarstvu trgovine,

turizma i telekomunikacije za nove inicijative, promene zakona i subvencije za privatni sektor;

okupljanje svih aktera važnih za razvoj turizma Srbije i priprema zajedničkog plana destinacije i proizvodi za promociju prema tačnim tržištima i zahtevima; priprema najvažnijih strategija za Srbiju-brendiranje destinacije.

 • Aktivno učešće na svim velikim događajima u Srbiji 
 • Osnivanje grupe za pružaoce usluga hrane i pića koja ranije nije postojala u Komori.

Sessions